Protipožární systémy ESP

Elektrická požární signalizace je nedílnou součástí systému protipožární ochrany objektů. Slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru a k předání informace o vzniku požáru.

Úkolem systému elektrické požární signalizace EPS je včasná detekce a vyhodnocení situace porušující požární bezpečnost chráněných prostor a následné předání informace o vzniku této události do systému požární ochrany.

Pro systémy elektrické požární signalizace (EPS) vám nabízíme konvenční i adresné ústředny, požární hlásiče, systémové prvky, signalizační prvky, dále pak napájecí zdroje, kabely, široký výběr příslušenství a také prostředky pro ochranu domácností.

Vytvořte poptávku a my se vám ozveme.